Kedves Olvasó!

Egyik nagy ünnepünk után és egy másik nagy ünnep előtt vagyunk éppen...ezért is szeretem nagyon ezt az időszakot!
Áprilisi hírlevelünket is a Húsvét hangulata és szellemisége határozza meg ezúttal.

Olvashatunk Székely Anditól a húsvéti események fényében arról, hogy  "Én élek és Ti is élni fogtok", továbbá Bordás Tibortól a szabadulásunk áráról, illetve Nagy Róbert osztja meg velünk gondolatait arról az egyetlen halálról, amire szükségünk volt!
Hamarosan olvashatjátok is...!

Mindenkinek csodás és áldott napot kívánunk!

DBGy Ifi


Idén is ismét megrendezésre kerül az előző évekből már jól ismert Bapti Kupa,
amit a szappanos utcai Baptista Gyülekezet ifjúsága szervez.
Az előző évekhez hasonlóan saját csapatunk idén is harcba száll a kupáért! Régi és új játékosokkal és szurkolókkal vágunk neki a tornának.

Bízunk benne, hogy kiemelkedő helyen végez csapatunk!

Idén is kiemelt figyelmet kapnak a szurkolótábor ok. Ismét kiosztásra kerül a „Legjobb szurkolótábor díj”! :)

Illetve egyéb díjak is kiosztásra kerülnek:


Ahogy megszokhattuk már, a hazai csapatok mellett idén is érkeznek Erdélyből csapatok. Nagyon jó látni azt, hogy a foci szeretete mellett, ezeket a csapatokat legfőképp Isten szeretete köti össze ismeretlenül is! A kupa szabályai szerint csapatonként két „külsős” (tehát nem megtért, keresztény) is játszhat, de ennek ellenére az egészséges játékszellem és küzdelem mellett abszolút barátságos körülmények között folynak le a meccsek.

Íme a kupa résztvevő csapatai:

 

A sorsolás is megtörtént már a napokban, így láthatjuk, hogy a kicsivel nehezebb csoportba kerültek mieink, de nem lehetetlen küldetés a továbbjutás!

Az alábbiakban pedig a torna részletes menetrendje látható:

Bátorítok mindenkit, hogy szurkoljunk együtt a csapatért, töltsünk együtt egy jó kis napot!
Az elmúlt évek tapasztalati alapján bátran mondhatom, hogy eddig mindig nagyszerű hangulat volt az eddigi kupákon, úgy vélem ez idén se lesz másképp! :)
HAJRÁ D.P.I. GÓLVADÁSZOK!!

Március 22-én valami történt a Debrecen Belvárosi Gyülekezetében...
Talán elfogult vagyok, mert részese lehettem, talán elfogult vagyok, mert a gyülekezet ifjúságához tartozhatok, de az is lehetséges, hogy az elfogultságon túl, (a visszajelzések alapján is) tényleg történt valami ezen a napsütéses vasárnap délelőtt.

Mi is történt??
A gyülekezetünkben először tartottunk ifjúsági istentiszteletet! Pásztorunk Bordi Dénes javaslatára az Ifi vezette a vasárnapi alkalmat.
Az alábbiakban egy kicsit hosszabb és részletesebb beszámolót olvashattok az elhangzott szolgálatokról.

A megszokott gyülekezeti rendhez hasonlóan imaórával kezdődött az alkalom. Ezúttal 3 fiatal tesó bátorított minket az imádságra.

Bordás Zsolti kezdte egy rövid köszöntéssel és egy szintén rövid videó lejátszásával.

Itt megtekinthető a videó:
https://www.youtube.com/watch?v=XWrpRy5k5NU

Ebben az 58 másodperces videóban látható, ahogy kínai keresztények megkapják Bibliájukat… szinte egymást fellökve kapkodják el a Bibliákat és sírva, nevetve, meghatódva szorítják magukhoz.
Nagyon megható és egyben intő is volt ez a pár másodperces videó megnézése.
Zsolti felnyitotta a szemünket, hogy mennyire hálásak lehetünk azért, hogy nem kell bujkálnunk, nem kell titokban olvasnunk a Bibliáinkat, hanem szabadon vállalhatjuk a hitünket… és sajnos mégse tesszük ezt sokszor, pedig más az életét is odaadná (és oda is adja) Jézusért és a hitéért! „Legyünk hálásak!” –hangzott el többször is!

Végül a 84. Zsoltárral kaphattunk buzdítást és utána közösen imádkozhattunk a gyülekezettel.

"Mily kedvesek a te hajlékaid, ó Seregek URa! Sóvárog, sőt eleped a lelkem az ÚR udvarai után. Testem és lelkem ujjongva kiált az élő Istenhez. Még a veréb is talál házat, és a fecske is fészket, ahova fiókáit helyezi oltáraidnál, Seregek URa, királyom és Istenem! Boldogok, akik házadban laknak, szüntelenül dicsérhetnek téged! Boldog az az ember, akinek te vagy ereje, aki a te utaidra gondol. Ha a Siralom völgyén mennek is át, források völgyévé teszik azt, az őszi eső is elárasztja áldásával. Újult erővel haladnak, és megjelennek Istennél a Sionon. URam, Seregek Istene, hallgasd meg imádságomat! Figyelj rám, Jákób Istene! (Szela.) Istenünk, pajzsunk, nézz ránk, tekints fölkented személyére! Bizony, jobb egy nap a te udvaraidban, mint máshol ezer. Jobb az Isten háza küszöbén állni, mint a bűnösök sátraiban lakni. Mert nap és pajzs az ÚR, kegyelmet és dicsőséget ad az Isten. Nem vonja meg javait az ÚR azoktól, akik feddhetetlenül élnek. Seregek URa, boldog az az ember, aki benned bízik!” Zsoltárok 84.


Nagy Dávid következett ezután, aki a Márk 10:42-44 részét olvasva hívta fel figyelmünket az alázatosságra.

"De Jézus odahívta őket, és így szólt hozzájuk: "Tudjátok, hogy azok, akik a népek fejedelmeinek számítanak, uralkodnak rajtuk, és nagyjaik hatalmaskodnak rajtuk. De nem így van közöttetek, hanem aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen szolgátok, és aki első akar lenni közöttetek, az legyen mindenki rabszolgája.” Márk 10:42-44

Személyes tapasztalatairól is hallhattuk és ezáltal is bátorított minket, hogy alázzuk meg magunkat, és ne gondoljuk azt, hogy mi mindent tudunk, és jól csinálunk! Elhangzott egy kérdés felénk: „Tisztában vagyunk-e korlátainkkal?”
Úgy gondolom, mindannyian feltehettük magunkban a kérdést és megvizsgálhattuk életeinket, hogy mennyire vagyunk alázatosak!?
Ezt a bátorítást, imára buzdítást is közös imával fejezhettük be.


Végül, de nem utolsó sorban Varga Róberttel zárhattuk imaóránkat, aki Dávid szolgálatához kapcsolódva az alázatosságra bátorított minket.
Felhívta figyelmünket arra, hogy nagy szükség van arra, hogy az alapokat helyre tegyük és rendben legyen a kapcsolatunk Istennel. Továbbá nem szabad álszentségben és képmutatásban élnünk! Önvizsgálatot kell tartanunk, és ha rendben van az ima és böjt életünk, illetve Istennel a kapcsolatunk, akkor igenis jelek és csodák fogják kísérni életeinket, jelek és csodák KELL (!) hogy kísérjék életeinket!

Pál alábbi igéjével buzdított minket:
"Mert nem beszédben áll az Isten országa, hanem erőben.” 1 Kor 4:20

Szintén imával zártuk Robi buzdítását, illetve az egész imaórát.

A tavaly már egyszer bemutatkozott Ifjúsági Dicsőítő (Ifi Dics, Bordi Róbert vezetésével) csapatunk következett, akik 3 dicsőítő énekkel dicsérték a mi Istenünket.
Nagyon büszke voltam és vagyok fiataljainkra, hiszen hatalmas tálentumokkal rendelkeznek és nagyon jó érzés azt látni, ahogy ezek kibontakoznak általuk, természetesen Isten vezetése alatt!

Az Ifi Dics tagjai: Bordi Róbert, Nagy Dávid, Bordás Barnabás, Madarász Benjámin, Szemenyei Zsuzsanna, Komlósi Anita, Bordás Mariann, Székely Andrea és tiszteletbeli „öregként” Nagy Róbert :)

Ezek után elég nehéz volt bármit is mondani, hiszen már az imaóra és a dicsőítés alatt is éreztem Isten jelenlétét, és hogy áldásaival áraszt el bennünket, de igyekeztem röviden megosztani személyes bizonyságomat a jelen lévőkkel.
Csípőficamból való meggyógyulásom története úgy gondolom másoknak is bátorítás lehet, hiszen élő példája vagyok Isten egyik csodájának!
Istennek semmi sem lehetetlen!! SEMMI! És bátran vallom, hogy az imának hatalmas ereje van!
Nem lehetek elég hálás szüleimnek, akik a legjobb gyógymódot választották és a nagyon jól ismert jakabi igével hívták segítségül a gyülekezet vezetőit:
"Beteg-é valaki köztetek? Hívja magához a gyülekezet véneit, és imádkozzanak felette, megkenvén őt olajjal az Úrnak nevében." Jakab 5:14
Illetve soha nem fogom tudni meghálálni Istennek, aki annyira szeretett engem bűnös, gyarló embert, hogy megtette az orvosok által lehetetlent, meggyógyított! Csak Istené a dicsőség!
Bátorítanék ezúton is Mindenkit az alábbi igével is, hogy panaszkodjunk kevesebbet, adjunk hálát többet!
„Semmi felől ne aggódjatok! Bármilyen helyzetben is vagytok, imádkozzatok! Hálaadással kérjétek Istentől, amire szükségetek van! Isten békessége, amely minden képzeletet felülmúl, megőrzi majd szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.” Filippi 4:6-7

Ezután Bordás Krisztina verse következett, amit az alábbiakban el is olvashattok:

Fehér Indigó: Érteni akarom

Érteni akarom, mit csak szívvel érezhetek
Érteni akarom, mit nem foghat fel értelem
Érteni akarom, mit lelkemmel érzékelek
Érteni akarom azt, mit itt a földön nem érthetek
Érteni akarom, miért létezik a Föld
Érteni akarom, miért harcol gyermek és szülő
Érteni akarom, miért van béke és háború
Érteni akarom azt, miért születünk ha végül meghalunk
Érteni akarom, miért gyűlölünk másokat
Érteni akarom a ki nem mondott szavakat
Érteni akarom, miért nem tudjuk a jövőt
Érteni akarom azt, miért oly csábítóak a bűnök
Érteni akarom, miért édes a szerelem
Érteni akarom, a szememben könny miért lebeg
Érteni akarom, miért keserű a bánat
Érteni akarom azt, amire úgysem kaphatok választ
Érteni akarom, hogy Isten engem miért szeret
Érteni akarom, mekkora kincs a kegyelem
Érteni akarom, miért vagyok értékes Neki
Érteni akarom azt, az életem miért fontos Neki
Érteni akarom, miért tudja a nevemet
Érteni akarom, miért lehetek a gyermeke
Érteni akarom, hogy miért visel gondot pont rám
Érteni akarom azt, miért kapok Tőle bűnök bocsánatát
Érteni akarom, mit csak szívvel érezhetek
Érteni akarom, mit nem foghat fel értelem
Érteni akarom, mibe lelkem megremeg
Érteni akarom, mit számomra a remény rejteget
Érezni akarom, a Te féltő tekinteted
Érezni akarom, hogy átölel szereteted
Érezni akarom, hogy előttem mész az úton
Érzem azt, hogy minden nap az életemet kezedben tartod

A verset Nagy Márk követte, aki Példabeszédek 4:20. részét a saját nevében olvasta fel megvallásként.
„ Atyám, figyeltem szavaidra, a fülemet a mondásaidra hajtottam, nem tévesztettem szemed elől, megőriztem azokat szívem mélyén, életet adtak nekem, mert megtaláltam és gyógyulást egész testemnek.”

Márk őszintén elmondta, hogy saját életében hogyan tapasztalta ezt meg.
Kiemelte mennyire fontos Isten kezébe letennünk a dolgainkat!

Az alábbi igék kíséretében osztotta meg velünk értékes gondolatait, amiket az igékkel kapcsolatban Isten megértetett vele:

"És amit csak kértek majd az én nevemben, megteszem, hogy dicsőíttessék az Atya a Fiúban;" János 14:13

"Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki, és rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek.” János 15:16

"Azon a napon az én nevemben kértek, és nem mondom nektek, hogy én kérem majd az Atyát értetek, hanem maga az Atya szeret Titeket, mivel Ti szerettek engem és hiszitek, hogy én az Istentől jöttem.” János 16:26


"Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig énvelem." Jelenések 3:20

Megerősítésként hallhattuk, hogy ha mi megnyitjuk a szívünk kapuit hit által, akkor Isten velünk lesz!

Ezután ifj. Bordás Tibor fiatalos lendülettel buzdított minket a dicsőítésre!
Hallhattuk, hogy csakis Istenre figyeljünk, és ne aggódjunk semmiért.

"Ezért mondom nektek: ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, és mit igyatok, se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok…..”Máté 6:25
„De keressétek először az Ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek” Máté 6:33

Továbbá Tityó elmondta, hogy nem szabad hagynunk, hogy a mindennapok gondjai nehézségei elvonják figyelmünket és odaadásunkat a dicsőítésről és legfőképp Istenről. Figyelnünk kell Isten akaratát és azt követni!

Az alábbi Zsoltárral kaphattunk további buzdítást a dicsőítésre:
"Zengjétek dicső nevét, dicsérjétek dicsőségét!" Zsoltárok 66:2

A szolgálata végén elhangzott az „aranymondás” is:
„Nincs más dolgunk, csak Istent dicsérni és megnyitni szívünket, lelkünket és minden más gond és probléma elszáll. Ennyi a lényeg!” :)

A dicsőítésre való buzdítás után a gyülekezet dicsőítő csapata (a nagyok) dicsérték Istent tovább abban a szellemiségben, amit Tityó megosztott velünk.

Az igeszolgálat ezúttal 3 részre lett osztva, még pedig:
Az Imádkozás 3 legfontosabb alappillére:
- Bűnbánat
- Hálaadás
- Kéréseink feltárása


Nagy Róbertné Dózsa Anita elsőként a bűnbánatról beszélt.

" Boldog, akinek hűtlensége megbocsáttatott, vétke eltöröltetett. Boldog az az ember, akinek az Úr nem rója fel bűnét, és nincs lelkében álnokság. " Zsoltárok 32:1-2

Ifi vezetőnk felhívta figyelműnket arra, hogy manapság nem szeretünk a bűneinkről beszélni ezért gondoljuk azt, hogy bizonyos bűnök még „beleférnek”… és az ördög igyekszik meggyőzni minket arról, hogy vannak nálunk bűnösebb emberek is.
Azonban olvashatjuk a Szent Írásban, hogy:
"mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének." Róma 3:23

Hallhattuk azt is, hogy az ördög hogyan próbál minket elcsábítani és különböző bűnbeesési lehetőségekkel „kínál” meg minket. Akár a harag, a megsértődés, a pletykaság, stb
Mi emberek sokszor engedünk a kísértésnek, mert gyengék vagyunk.

DE(!) a bűnnek következménye van, falat épít Isten és ember között, pusztulásba viszi az embert.
"Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban." Róma 6:23
A bűneink megvallása által tudjuk ezt életbe léptetni.

Ne legyenek megtűrt bűnök az életünkben, hiszen azok elszakítanak Istentől, elveszik szívünkből az első szeretet tűzét és megfosztanak minket a mindennapi örömöktől is.

Anita megosztotta velünk, azt az örömhírt, amit sajnos sokan még nem tudnak a világon:
Jézus nem nyugodott bele abba, hogy távol legyünk tőle, az Ő szeretete nem engedte meg, hogy a bűnből ne legyen kiút, mert Ő mindennap lehajol hozzánk és örömmel akarja betölteni életeinket. Örökké hálásak lehetünk Neki azért, hogy véghezvitte a kereszthalált értünk.

Végül arra bátorított minket, hogy tekintsünk másképp a bűnbocsánatra, ne úgy vegyük, mint egy parancsot, hanem sokkal inkább úgy, mint egy kérést egy szerető Édesapától. Ez egy lehetőség számunkra, elsősorban a mi érdekünk.

Dávid Zsoltárával fejezte be gondolatait:

„Míg hallgattam, kiszáradtak csontjaim, egész nap jajgatnom kellett. Mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed, erőm ellankadt, mint a nyári hőségben. De megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam. Elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az Úrnak, és Te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem… körülveszel a szabadulás örömével. (Szela.)" Zsoltárok 32:3-6; 7b

Végül azzal bátorított minket Anita, hogy éljünk a bűnbánat lehetőségével és tapasztaljuk meg a felszabadulás örömét!

Az igeszolgálat következő részét Bordi Róbert folytatta, a háláról.

Alapigeként Pál szavait olvasta:
„ Vigyázzatok, hogy senki se fizessen a rosszért rosszal, hanem törekedjetek mindenkor a jóra egymás iránt és mindenki iránt. Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata a Jézus Krisztus által a ti javatokra.”
1 Thesszalonika 5:16-18

Felhívta figyelmünket arra, hogy ima nélkül nincs hála, tehát ha nincs imaéletünk nem tudunk hálát adni!
Továbbá hogy a mindennapi terhek, gondok megkeményítik az ember szívét és ez által eltávolodunk Istentől, így a hálaadás is lehetetlenné válik….
De Isten arra vezet, hogy hálás legyek!

Megosztott velünk egy érdekes feltételezést:
Tegyük fel, hogy Jézus lenne a tanárunk és az alábbit írná fel a táblára:
Mi késztet Téged a hálára?
Mi szépen elkezdenénk sorolni az általunk jónak vélt válaszokat, és várnánk a jó jegyet a dolgozatunkra… ám az osztályzat elégtelen lenne.

Robi elmondta továbbá személyes bizonyságát a munkahely váltásáról, és személyes tapasztalatait, hogy milyen nehéz hálásnak lenni azokban a helyzetekben, amik nem úgy alakulnak, ahogy mi szeretnénk. Személyes átélése alapján tapasztalta meg és értette meg, hogy a szüntelen imádkozás előkészít a hálaadásra az alapot.

Bátorított minket az alapigéből, hogy szüntelen imádkozzunk, és mindenkor hálát adjunk, hiszen Isten jót készít nekünk akár nehézségek árán is.


Végül, de persze szintén nem utolsó sorban Nagy Róbert zárta az igei szolgálatot, mégpedig a kéréseink feltárásáról.

Két jól ismert igével kezdte szolgálatát:
„ Kérjetek és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik.”
Máté 7:7

„ Én is azt mondom nektek: Kérjetek és megadatik néktek, keressetek és találtok, zörgessetek, és megnyittatik néktek. Mert mindaz, aki kér, kap; aki keres, talál; és aki zörget, annak megnyittatik.”Lukács 11:9-10

Hallhattuk, hogy az egyik fontos dolog, ami az igék alapján kirajzolódik az a valóságos kapcsolat Istennel, a másik pedig az, hogy a cselekvő Isten cselekvő embert akar.

Továbbá megosztotta saját ima tapasztalatait velünk, és arra buzdított bennünket, hogy igyekezzünk a másokért való szent imákat az imáink középpontjába helyezni, és nem megítélni másokat.

Robi elmondta, hogy mi az a két dolog/feltétel, ami az imameghallgatáshoz elengedhetetlen.
Az egyik az az alázatos szív, amiben nincs ítélkezés.
A másik pedig, hogy Istent emelni az első helyre.

Legjobb példaként elmondta Robi, hogy Jézus hogyan is tanította pontosan imádkozni a tanítványokat:
„Mi Atyánk, ki vagy a Mennyekben, szenteltessék meg a Te Neved, jöjjön el a Te országod..”
Istent helyezte az első helyre, nem a saját aggodalmait és gondolatai helyezi előtérbe.

Végül buzdított minket, hogy lássuk a különbséget, értsük meg ezeket az igéket, és hogy milyen fontos, hogy lássák rajtunk az emberek, hogy Isten bennünk él.

Szolgálatát azzal fejezte be, hogy ne az aggodalmainktól való megszabadulás legyen az elsődleges cél az imáinkban, hanem, hogy egy valóságos Isten valóságos gyermekei legyünk itt a Földön!
Kérjünk, keressünk, zörgessünk!

Az ifi dics dicsérte Istent még egy dallal ezután. Közösen énekelhettük velük, hogy Istené a dicsőség és az imádat.

Ezután pedig Varga-Béres Mónika osztotta meg velünk személyes bizonyságát és bátorított minket az adakozásra.
Két nagyon komoly kérdést hintett el szívünkbe, amit Isten a szívére helyezett:
Mi Neked a tized?
Miért adod?

Hallhattuk, hogy sokszor megszokásból adunk, vagy akár félelemből (Istentől, embertől).
Isten azt mondta Ő bőségesen ad vissza. De elég-e ez?

Móni megosztotta személyes bizonyságát, hogy Isten mennyire kegyelmesen megsegítette őket egy komoly anyagi döntésben. Hatalmas kegyelemben volt és van részük. Isten nem hogy meg tud mozgatni milliós összegeket, de meg is teszi!
És mi mégis sokszor nehezen adjuk oda a pénzünket Istennek… hiszen a bevételeinket fáradtsággal és áldozatokkal szerezzük meg.

Felnyitotta szemünket, hogy az imádat egyik formája az adakozás, kimutathatjuk ezáltal Istennek, hogy mennyire szeretjük Őt!
Végül bátorított minket, hogy adjunk a szívünkből, ne kényszerből!


Az alkalmat ifi vezetőnk, Anita zárta, megosztva, hogy tápláló üzeneteket kaphattunk ezen a vasárnapon, és végül pásztorunk imával fejezte be.

Az ifjúságunk nevében mondhatom, hogy hálásak vagyunk ezért a lehetőségért és nagyon bízunk benne, hogy mindenki áldásokkal telve távozott a gyülekezetből!
Mi sok-sok áldással és hasznos tapasztalatokkal gazdagodtunk.

Júniusban ismét jövünk :)

Az alkalmon készült képek megtekinthetők itt a honlapon.

Bordás-Szalontai Edit

Kedves Olvasòk!

Megèrkezett a vàrva vàrt tavasz.
Így hamarosan itt a màrciusi Màskèp(p) is..
Egy kis előzeteskènt megemlítenèm az e havi íràsok tèmàit:
Szemenyei Zsuzsi ìr arròl, hogy mi törtènik "Amikor nem jön vàlasz".
Varga Ròbert osztja meg velünk, hogy mit is jelent ez a keresztény berkekben jòl ismert kifejezès :"Imàink a Jèzus nevèben".
Ès Deàk Kitti ír a "A kèrèseken túl (A hàlaadàs ès bűnbànat fontossàga az imàinkban)" című ìràsàban arròl, hogy tudjuk mi a fontos.

Àldott vàrakozàssal ajànlom figyelmetekbe a hamarosan olvashatò màrciusi Màskèp(p)-et!

Isten àldjon Titeket!
DBGy Ifi

Kedves Olvasó!

E havi hírlevelünk fő témája (a gyülekezetünk havi témájához szorosan kapcsolódva) az IMA!
Bordás Barnabás "Imádság- beszélgetés az élő Istennel" című írását osztja meg velünk, Bordás Krisztina pedig a közbenjáró imádság fontosságáról és erejéről ír Nekünk.
Végül pedig Varga-Béres Mónitól tudhatjuk meg, hogy bennfentesként (szolgálóként) hogyan élte át és meg az idei 24 órás dicsőítést, a Debreceni Pásztorkör szervezésében.

Hamarosan....
DBGy Ifi

Új év.....

új célok - új tanácstalanságok,
új lehetőségek -új akadályok,
új reménységek - új reménytelenségek,
új megtérések - új eltévelygők,
új elhívások - új ördögi támadások,
új esélyek - új kudarcok ,
új álmok - új bukások,
új örömök - új bánatok,
új kapcsolatok - új szétszakadások,
új barátságok - új eltávolodások,
új szerelmek - új csalódások,
új házasságok - új összeférhetetlenségek,
új családtagok - új halálesetek,
új munkák - új elbocsátások,
új tanulmányok - új feladások,
új tapasztalatok - új tapasztalanságok,
új talpra állások - új mélyre süllyedések,
új gyógyulások - új betegségek,
új könnyed életszakaszok - új nehézségek,
új nyereségek - új veszteségek,
új kezdetek és új végek....

(Bocsánat a szóismétlésért!!)

Bármi is vár ránk a 2015-ös évben,egyetlen dolog biztos, amiben én teljes szívvel hiszek: Isten ebben az évben is velünk volt/van/lesz!
MERT Ő SZERET!!

Bízunk benne, hogy az idei Máskép(p) hírleveleinkben olvastok majd olyan írásokat amik a szívetekhez szólnak és megérintenek Titeket, kedves Olvasók! Esetleg bátorítanak, megerősítenek, vigasztalnak vagy felnyitják a szemeteket valamivel kapcsolatosan. Bárhogy is legyen..csak is az épülésetekre szolgáljon!

Lássuk akkor, mire számíthatunk januárban:
Januári hírlevelünkben olvashattok az "Újévi célokról" Nagy Márk jóvoltából, valamint Bordás Zsolt "Ha megfásulnál" című írását és végül de nem utolsó sorban Tóthné Makhándi Zsuzsanna osztja meg velünk "Lavina" című írását!

Már csak pár nap és enyhíthetjük kíváncsiságunkat a januári Máskép(p)-el kapcsolatban!;)

DBGy Ifi

Kedves Olvasó!

Bátran mondhatjuk, hogy a december a várakozás hónapja! Sok mindent várunk már akár a hónap elejétől. Egyes várakozások beteljesülnek félig vagy teljesen, egyesek pedig nem...Ezért szeretnénk emlékeztetni Mindenkit decemberi hírlevelünkkel, hogy az ünnepi készülődés közepette se felejtsük el az igazán fontos és értékes dolgokat. Igyekezzünk az értékekre és az érzésekre  koncentrálni és nem a mulandó dolgokra.
Az egyik legfontosabbról, a háláról olvashatunk Bordás Marianntól, Nagy Dávid pedig az adventi várakozásba mélyül el és osztja meg velünk gondolatatit.
Novemberben két ifjúsági találkozón is részt vettünk, természetesen az egyik a saját rendezésű Őszi Ifi Napunk a Belvárosi Gyülibe, a másik pedig a 400X konferencia!
Előbbiről ifjúságunk vezetője Nagy Róbertné Dózsa Anita számol be, utóbbiról pedig Szemenyei Zsuzsanna.

Írjuk fel a várakozási listánkra a decemberi Máskép(p)et is!:)
Hamarosan érkezik...

DBGy Ifi

Kedves Olvasó!

A novemberi Máskép(p)-ben Bordi Robi számol be Nekünk az MPE Hajdúhadházi Gyülekezetben megtartott dicsőítő alkalomról, Jámbor Szilvi felnyitja a szemünket és figyelmeztet minket "szavaival", és Komlósi Anita bátorít minket írásával!
 
Hamarosan jön a novemberi Máskép(p)!:)
 
Addig is ne felejtsétek Őszi Ifi Napunkat!
 
És még egy utolsó utáni regisztráció is belefér!;)
 
Belvárosi Ifi
 

 

A BELVÁROSI IFI OLDALA