Bordás Sándor vagyok, 1965 februárjában, Debrecenben, pünkösdi szülők második gyermekeként érkeztem ebbe a világba.

Isten kegyelméből megőrizte hitemet, amelyről 1980. augusztus 31.-én Hajdúsámsonba alámerítkezéssel tettem bizonyságot. 1981-ben az Úr megáldott az Ő drága Szent Lelkével.

Istentől több kijelentést és bizonyságot kaptam, amelyek a szolgálatra bátorítottak. A Debrecen Kurucz utcai gyülekezet dicsőítő csoportjában szolgáltam.

1986-ban kötöttem házasságot Tamás Lenkével, aki az óta is hűséges segítőtársam.  Házasságunkat Isten három gyermekkel ajándékozta meg. Mindannyian az Urat szolgálják és hűségesen végzik a gyülekezetben rájuk bízott munkát, szolgálatot.

2003 tavaszán a Debrecen Belvárosi Gyülekezetben, diakónusi szolgálatba álltam és különféle feladatokat láttam el.

2009 júniusában fejeztem be a Pünkösdi Teológiai Főiskolán a lelkész képzési irányba tartozó kurzusokat.

2010-től Isten kegyelméből a gyülekezet presbitereként szolgálok és végzem a rám bízott munkát, feladatokat.

„Hálát adok a Krisztus Jézusnak, ami Urunknak, aki megerősített engem, mert megbízhatónak tartott, amikor szolgálatra rendelt.” 1 Tim 1:12