Bordi Dénes vagyok, egy erdélyi Maros megyei faluból, Magyar Királyfalváról származom, ahol 1962-ben egy egyszerű munkáscsalád második gyermekeként láttam meg a napvilágot.

Gyökereimet tekintve Pünkösdi hívő családból származom. Szüleim példája, szeretete, imádsága meghatározó volt életem, szemléletem alakulásában.

A nagy döntés 17 éves koromban született meg bennem amikor bemerítkeztem és az óta Krisztus lett életem Ura és példaképe.
Ez a döntés egy másik döntést is eredményezett: megértettem, hogy az én hivatásom a szolgálat Krisztus szeretetének, segítségének örömhírét kell továbbadnom embertársaimnak, azt az örömhírt, amely engem is boldoggá tett.

Feleségemmel, Tündével és fiammal, Róberttel együttesen szolgálunk a gyülekezetünkben, az Úr dicsőségére.

2002-től, 4 éven keresztül a Nádudvari Pünkösdi Gyülekezetben vezető presbiterként szolgáltam.
2010 novemberében a Debrecen Belvárosi Pünkösdi Gyülekezetben, gyülekezetvezetői megbízatást kaptam.
2013. május 20-án, a Pünkösdi Konferencián egyházunk elnöksége lelkipásztorrá avatott.

Amit fontosnak tar­tok egy gyülekezetben, hogy a gyülekezet ismerje fel azt, hogy elsődleges fela­data: az Isten imádása és dic­sőítése.
Min­den más csak ez után jöhet, és min­den mást csak ennek aláren­delve lehet végezni, legyen az isten­tisztelet, bib­li­aóra, családlá­to­gatás, hivatali munka, épület felújítás. stb.
Célom, hogy a Debrecen Belvárosi Pünkösdi Gyülekezet olyan közösség legyen ahol jó lenni, ahol támaszt, segít­séget, és vigasz­talást lehet kapni és adni, ahol szol­gál­nak egymás­nak a testvérek, úgy ahogy ezt a mi Urunk Jézus Krisz­tus taní­totta nekünk.

 Vezérigém:
"Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít." (Filippi 4, 13.)

Ki van jelen?

Oldalainkat 20 vendég és 0 tag böngészi