Az Magyar Pünkösdi Egyház vallja a 16. Pünkösdi Világkonferencián, Oslóban (1992 szeptemberében) elfogadott egyetemes Pünkösdi Hitvallást:

Hisszük, hogy a Biblia Istentől ihletett, és Isten egyedüli, csalhatatlan és hiteles Igéje.
Hisszük, hogy egy Isten van, aki örökké létezik három személyben: az Atyában, a Fiúban és a Szentlélekben.
Hiszünk Jézus Krisztus istenségében, szűztől történt születésében, bűntelen életében, csodatételeiben; mások helyett történt váltsághalálában, amellyel vére által engesztelést szerzett az emberek bűneire. Hiszünk testben történt feltámadásában, mennybemeneteiében; hisszük, hogy most az Atya jobbján van, és visszajön hatalommal és dicsőséggel.
Hiszünk a bűnös, elveszett emberek újjászületésének abszolút fontosságában, amelyet Jézus Krisztusba vetett hitük által a Szentlélek végez el.
Hiszünk a vízkeresztségben, melyet az újjászületett személy hitvallása alapján - a Szentírás szerint - alá-merítéssel végzünk el.
Hiszünk a Szentlélek-keresztségben, melynek bizonyítéka a nyelveken szólás, ahogyan a Lélek adja az Apostolok Cselekedetei 2,4 szerint, valamint hiszünk a lelki és a szolgálati ajándékok működésében.
Hiszünk a Szentlélek szolgálatában, aki képessé teszi a hívő embert arra, hogy istenfélő életet éljen.
Hiszünk az igazak és a bűnösök feltámadásában. Hisszük, hogy a megváltottak örök életre, a kegyelmet visszautasítok pedig ítéletre támadnak fel.
Hiszünk Jézus Krisztus egyházában és a hívők egységében. Elfogadjuk és valljuk az apostoli hitvallást.
Hisszük, hogy a keresztény hitet az élet mindennapi gyakorlatában alkalmazni

Ki van jelen?

Oldalainkat 8 vendég és 0 tag böngészi